Artikelindeks

Foreningen kan også følges på Facebook på de links der er angivet herunder.

Nej til vindmøller på Sjørring sø     Foreningen Thy's Natur

Generalforsamling for 2022 er afholdt og den tidligere bestyrelse blev genvalgt.

NYT: Kommentar til den kommende kommuneplan (2021 til 2033) fra foreningen Thy’s NATUR. Læs den her

Referater og Nyhedsbreve findes under menupunktet |Materialer forening|

Du skal bare klikke på linket bliv medlem og følge vejledningen.

SE MATERIALET HER for vindmøller og solceller på Sjørring Sø

Der var mange indsigelser og protester i 2011-12 imod Thisted Kommunes vindmølleplaner.
I den forbindelse udgav Thisted Kommune en hvidbog, der indholder alle indsigelser.
Situationen har ikke ændret sig siden den gang.
Vi skal ikke have opstillet otte kæmpe vindmøller på Sjørring Sø og ej heller 85 ha solceller.

Her er linket til hvidbogen der måske kan tjene som inspiration.
Hent hvidbogen her
I 2011 blev arangeret en underskriftsindsamling mod opstilling af vindmøller i Sjørrring Sø.
Man kan se et eksempel her

Brevet der belv sendt til alle byrådsmedlemmerne i Thisrted Byråd i 2018.
(Brevet er baseret på det første oplæg fra Jørgen  Holm Westergaard, som er lidt anderledes end det nu foreliggende)

Til Politikerne i Thisted Byråd.
Kære Ulla Vestergaard
Vi sender Dig her et projektmateriale, som vi har fået i hænde. Vi ved, at politikerne i Thisted Kommune har
været inviteret til et møde om projektet den 28' november 2018 - på Hotel Limfjord. Men det er jo ikke
sikkert, at I alle var der, og belært af erfaringerne fra Månegriseprojektet, finder vi det betimeligt at
informere, nu da vi selv er blevet opmærksomme på projektet.
Projektet tager sigte på: at opføre ni 150 meter høje vindmøller i Sjørring sødal og at opsætte solceller på et
meget stort areal ved Egebaksande - at skabe diverse turistattraktioner på det forladte Egebaksande, samt
at etablere en sti fra Sjørring gennem sødalen til Egebaksande og Nationalpark Thy.
Materialet er udarbejdet af NRGi - angiveligt et andelsselskab fra Østjylland, der sælger strøm - og URLAND,
som er et managementselskab, der beskæftiger sig med byggeri - og det åbne land. Urland har udarbejdet
materiale til Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med projektet på Nørrekjær Enge ved Aggersund; 36
stk. 150 meter høje vindmøller ud til Limfjorden ved Aggersborg og Næsborg Kirke.
Nu har I selv projektet foran Jer og kan orientere Jer i det.
Vi vil gerne føje et par kommentarer til projektet.
Der er snart ikke tal på, hvor mange projekter med vindmøller i Sjørring Sø verden har set - og hvor mange
af dem Byrådet i Thisted har taget stilling til og vendt tommelfingeren ned til ... vi er stadigvæk imod det, og
vi er helt sikre på, at rigtig mange lokale også stadig er imod at nedgradere dette helt fantastiske område i
den udtørrede Sjørring sø - med Hundborgbuen som baggrund. 150 meter høje møller vil ødelægge
området for rigtig mange borgere, som har bosat sig i her i den tro, at det fortsat skulle være et landskab -
og ikke et forslummet industriområde.
Derimod syes vi rigtig godt om idéen om at gøre noget ved Egebaksande, så dette smukke og
ejendommelige sted bliver attraktivt for besøgende - og vi er meget glade for idéen om en
sti/biologisk/økologisk forbindelse mellem Sjørring og Egebaksande.
Det samme har vi nemlig selv foreslået for et år siden - gennem vores repræsentant, Niels Vistisen, i Det
Lokale Naturråd for Thy og Mors. Rådet arbejdede med idéer til et nyt Grønt Danmarkskort gennem første
halvår af 2018 - og er nu, planmæssigt, nedlagt. Vores indlæg til debatten om Det Lokale Naturråds rapport
og idéer til et nyt Grønt Danmarkskort er indsendt til Thisted Kommune.
Med hensyn til selve projektet, så opfatter vi materialet som et udpræget salgsmateriale. Især bemærker vi
de stærkt fotoshoppede billeder, der fremstiller de muligheder, som projektmagerne forestiller sig om
udnyttelsen af Egebaksande og det "maleriske forfald", som man vil gøre sig store anstrengelser for at give
publikum mulighed for at opleve. Vi tror ikke, at dette holder til vind og vejr på Egebaksande i ret mange år;
så er det væk - og græsset vil gro hen over det.
Vi bemærker også, at finansieringen af "publikumsdelen" af projektet angives at være helt afhængig af
indtægterne fra vindmøller og solcelleanlæg (som projektmagerne forestiller sig fordelt ud over et meget
stort areal på jorden omkring Egebaksande) - og af udefra kommende fonde, som man endnu ikke ved om
vil deltage. Det eneste helt sikre ved projektet, hvis det skulle blive realiseret, er, at resultatet vil blive ni
vindmøller på 150 meters højde og et kæmpe område dækket med solceller - klods op af Tvorup
Klitplantage og Nationalpark Thy.
Som modvægt mod til dette projekt, som i alt væsentligt synes kun at varetage én interesse: lodsejerens, vil
vi henlede Jeres opmærksomhed på et meget omfattende initiativ, der er på vej. Der kommer en meget
stor jordreform i Danmark i 2022 - foranlediget af et samarbejde mellem en række væsentlige parter vedr.
det åbne land i Danmark (parterne er - blandt andre: Landbrug og Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug,
Danmarks Naturfredningsforening - og Realdania, samt en række andre, relevante organisationer) .
Arbejdet har allerede stået på i et par år, og parterne har forpligtet sig til at forhandle sig frem til enighed.
Dette foregår gennem en særlig samarbejdsform, som Realdania har introduceret i Danmark: "Collective
Impact" (www.collectiveimpact.dk). På Collective Impact's hjemmeside karakteriseres den kommende
jordreform som den største i Danmark siden den jordreform, der fulgte efter stavnsbåndets ophævelse i
1788! Man vil forelægge den for Folketinget i 2022, når forhandlingerne mellem parterne og diverse
forsøgsprojekter er tilendebragt.
Den overordnede metode er, hvad man kalder multifunktionel jordfordeling - en metode, der skal forene
hidtil modstridende interesser i det åbne land: landbruget/lodsejere - naturinteresser - og ikke mindst: de
lokale beboere. Der har været forsøgsprojekter i Skive Kommune, Jammerbugt Kommune, Ringkjøbing -
Skjern Kommune - og nu senest i Mariagerfjord Kommune (se Thisted Dagblad den 20' januar 2019).
Vi tror, at dette kommende initiativ vil kunne skabe mulighed for rigtig mange gode, varige og folkeligt
forankrede løsninger på landskabsudvikling her i Thy - også for Sjørring Sø og Egebaksande.
Bedste Hilsner
Thys Natur
Folmer Svendsen, formand - Mikael Fenger, næstformand, Helle Lerche, kasser - Niels Vistisen,
bestyrelsesmedlem, Else Wienberg, bestyrelsesmedlem - Karl Vinther, tidl. formand - nu medlem.