Referat af bestyrelsesmøde den 18. april 2018 

Til stede: Else, Mikael, Folmer, Bent og Helle / referent Helle

Dagsorden:

  • Trampesti ved Sjørring sø
  • Facebookside/hjemmeside
  • Konstituering af bestyrelsen
  • Visioner for foreningen
  • Flere medlemmer/unge

Næste møde er den 9. maj kl. 19.00 hos M+E.

Trampesti : Folmer forelagde forslag. Mogens Kjær er ved at beskrive landskabet. Derefter skal Thys Natur henvende sig til Kommunen. Vi besluttede at udvide trampestien til Faddersbøl Mølle, en tur som derefter kan munde i Vorupør. Skovstien langs kanalens vest side (adgang over for  Møllen) undersøges nærmere. 

Visioner Foreningen Thys Natur arbejder ud fra en bredde mellem plus og minus. Det tilsigtes at undgå en for en "akademisk" udgave af foreningens visioner - der ville ende med, at vi ved enhver given lejlighed skulle forsvare modsætningen til vores erklærede formål. Der er selvfølgelig forståelse for samtalens betydning!

Altså: foreningen Thys Natur arbejder imod større tekniske anlæg (kæmpevindmøller og svinefabrikker - og andet) placeret i landskabet/naturen. Men foreningen erklærer sig ikke på forhånd som modstander af bestemte produktionsmetoder eller bestemte opfattelser af landbrug.

Efter en diskussion om, hvorvidt foreningen skulle profilere sig ved at gå imod Månegrisefabrikker i Thy, på samme niveau som de store vindmøller på land, valgte Bent at trække sig fra bestyrelsen, da det er skelsættende for ham, at foreningen går imod konventionel svineavl generelt. Bestyrelsen vægter at tage stilling fra sag til sag, afhængig af hvad der dukker op.

Konstituering:

Formand Folmer Svendsen

Næstformand Mikael Fenger

Kasserer Helle Johanna Lerche

Bestyrelsesmedlem Else Wienberg

Suppleant Niels Vistisen

 

Revisor Else Marie Andersen

Revisor suppleant Elin Lykke