Referat fra bestyrelsesmødet for Thy´ Natur  6. marts 2018

 Lavet af Folmer, da helle som laver referat var fraværende.

 Tilstede var:

Karl, Mickael, Folmer, Niels havde meldt fra da mødet blev bestemt da han skulle til København, Helle og Lars var ikke til stede.

 Mødets dagsorden: Forberedelse af generalforsamlingen.

 Karl har lavet ændringer til vedtægterne

 Vedtægter i dag.                  

  • 4. Medlemmer

 Stk. 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen.

 Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eks­klusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra ud­gangen af et regnskabsår.

 Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for regnskabsår.

 Forslag til vedtægter medsendes på en fil.

 Karl har registreret 5 nye medlemmer, men der mangler betaling fra mange af de som er medlemmer, Karl laver en remember, at det er tid at betale kontingent og sender det ud sammen med dagsorden for generalforsamlingen.

 Vi regner med at det deltager omkring 20 ved generalforsamlingen, foreningen giver en øl eller en vand til de fremmødte. Folmer tager det med fra købmanden.

 Karl er ved at lave en endelig medlemsliste som viser om der er betalt kontingent i afkrydsede felter f.eks. 2017-2018. når karl er færdig så sender han det til os der er i bestyrelsen.

 Mickael Snakker på HP Krogsgård Ydby om deres overvejelser om at lave en underafdeling af Thys Natur, Borgerforeningen vil behandle de på et møde den 13-3., da de skal afholde alligevel i Borgerforeningen.

 ”Grisestaldene på Tvorupvej” blev vendt ingen havde nyt om det.