Referat af møde den 20. juni 2018.

Thys Natur

Mødet fandt sted hos Else og Mikael - tilstede: Folmer, Else Mikael. Desværre måtte vi undvære Helle - fordi hendes Gert er blevet syg. Vi sender alle ønsker om en god og snarlig bedring. Og Niels - men det er jo den aftale, vi har med ham.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Eventuelt møde med Niels som forberedelse til sidste møde i Det Lokale Naturråd.
  3. Collective Impact.
  4. Kommuneplan - og en byrådsbeslutning ved vedtagelsen.
  5. Drøftelse af sendemast på Jægerhøjen.


Ad 1.
  - Referatet blev godkendt.

Ad 2. -  Folmer har talt med Niels - de har aftalt, at Niels vender tilbage med en dato, hvor han kan - så indretter vi os på det og holder møde med ham. Vi afventer en melding fra Niels.

Ad 3.  - Collective Impact. Dette er en ny samarbejdsform, som man efter sigende bruger til at løse komplekse/indviklede samfundsproblemer med.

Her følger en lille omtale af fænomenet:

For et stykke tid siden blev jeg opmærksom på en hjemmeside, der har samme navn (www.collectiveimpact.dk). På denne hjemmeside omtales et emne, som kaldes "det åbne land som resurse"... Om dette emne er der indledt et samarbejde mellem en lang række danske organisationer, med henblik på at fremstille et forslag til folketingets partier om en stor jordreform i Danmark - dette skal ske i 2022. Ambitionen er en reform, der sammenlignes med ophævelsen af stavnsbåndet og den påfølgende jordfordelingsreform - for over 200 år siden! Noget andet bemærkelsesværdigt ved initiativet er, at her arbejder Bæredygtigt Landbrug, Landbrug og Fødevarer sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Danske Økologer... og selve samarbejdsformen: "collective impact" - forudsætter TOTAL ENIGHED (Ligesom fællesmøderne på Christiania)! Lederen af sekretariatet oplyser, at man er nået et stykke vej. Derfor er hun ikke interesseret i at høre idéer fra en forening som Thys Natur, fordi vi er en protestforening - det er mig, der har betegnet os sådan.

Umiddelbart så det ud som om Collective Impact ikke ville inddrage sådan nogen som os - altså almindelige fodtudser, der holder med naturen.

Imidlertid har jeg også fået talt med Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i Collective Impact. Han hedder Thyge Nygaard og er foreningens senior landbrugs-kyndige. Han oplyser, at det vil man - inden man færdiggør forslaget; helt hvordan dette skal finde sted kunne jeg ikke blive klog på, men han bedyrer at alt vil fremgå af den oven for nævnte hjemmeside, når arbejdet er klar. Det skal også nævnes, at den filantropiske pengetank Realdania sidder med ved bordet. Her er så noget nyt at følge med i.

Ad 4. - Byrådet i Thisted har vedtaget den nye kommuneplan. Men det et sket samtidig med at et flertal i byrådet - udenom "regeringen", Venstre og Socialdemokratiet, - har vedtaget, at man vil have udarbejdet et administrationsgrundlag som skal bruges i forbindelse med beslutninger, der inddrager de dele af  planen, der som ændringer er  indført i den nye kommuneplan. Dem er der mange af - og det er i særdeleshed ændringer i landskabskarakteranalyserne. Det er De Konservative, som har stillet forslaget - og der var et par socialdemokrater, som gik imod deres eget parti og konstitueringen - og så var Kristian Tilsted (Venstre) ikke tilstede. Det er faktisk en lille sejr for vores forening.

Ad 5.  - Folmer har fået en henvendelse fra en beboer på Jægerhøjen (Hundborg); der var kommet et tilbud fra et teleselskab (mobiltelefoni) om opstilling af en 50 meter høj sendemast. Vedkommende takkede nej - og man lod forstå, at man ville gå andet steds hen... Jeg har talt med Thisted Kommune/Teknisk Forvaltning om sagen, og de oplyser, at placeringen på  Jægerhøjen er opgivet på grund af fredningsbestemmelser i området. Men man undersøger muligheder for opstilling i selve Hundborg. Da flere har sagt nej til tilbuddet om masten, er man begyndt at undersøge muligheder for at gøre det på en grund, der er ejet af kommunen; dem er der vist flere af. På mødet blev vi enige om, at jeg skriver til Hundborg Borgerforening om, hvad vi ved om det - kommunen har ikke underrettet dem.

Disse var ordene. 

Referent: Mikael.