• Godkendelse af referat fra sidst - referatet er godkendt.
  • Tilføjelser til dagsorden: Folmer fortæller om Thoriumreaktorer - og vil gerne, at vi som forening tager stilling til det. Umiddelbart lyder det som en meget god idé - Else og jeg vil læse os nærmere ind på det. Vi tager det op på næste møde.
  • Møde i ”Videncenter Thy Mors” - den 8’ oktober: Møde var arrangeret af vores medlem Knud Allan Knudsen. Det var velbesøgt - og de fire indlæg stor meget klart med hensyn til holdninger og hensigt. Thor Kofoed, næstformand i landbrug og fødevarer, vil have ”grøn omstilling” i stor-industriel skala - på skatteydernes regning. Danmarks Naturfredningsforening ved Thyge Nygaard vil have det samme, når blot de kan få naturnationalparker. Steen Gade kunne fortælle, at alle de initiativer, der nu skal iværksættes - skal man tro rygtebørsen, dem har man diskuteret i mindst 30 - 40 år. Stig Markager fremlagde en rapport om ødelæggelsen af vandmiljøet i Limfjorden; denne skyldes én faktor: Landbruget. Han har forsvaret denne rapport helt til højesteret.
  • Kandidat til opstilling til repræsentantskabsmødet i Thy Mors Energi: - forår 2023. VI vil forsøge, om vi kan få en opstillet til repræsentantskabet - vi diskuterer hvem - et forslag går på at kontakte Thorkild Olesen SF - et andet på at kontakte Vibeke Schwerin, for at høre, om hun har et forslag - eller om hun evt. kender en journalist, der vil være interesseret i det.
  • Kan vi påvirke den manglende inddragelse - af befolkningen i udviklingen i Thy på energiområdet? Vi har - ligesom alle andre - meget svært ved at komme igennem med vores syn på f. eks. Naturnationalparker.

Vi skal nok have tilmeldt os post/meddelelser fra Naturstyrelsen i Thy.

  • Næste møde: mandag den 14’ november - 14:30.
  • Hvordan kan vi få folk til at bakke op om foreningen - og BETALE KONTINGENT