Tvorup den 4' oktober 2020.

Til alle medlemmer af Thys Natur.

Nyhedsbrev, som bestyrelsen udsender.

Tur til Biogasanlæg - " Grøngas Danmark" - ved Vrå.

På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at lave en tur til et biogasanlæg på baggrund af, at Thisted Kommune har planer om at opføre et anlæg til blandt andet at behandle det madaffald, som i dag køres til Billund. Thisted Kommune har senere trukket sig ud af planerne for økonomisk at deltage i opførelse og drift af et evt. biogasanlæg (offentliggjort i Nordjyske i september måned) - men der er stadigvæk muligheder for private investorer, hvis man vil sætte penge i sådan et anlæg

Der vil uvilkårlig blive nogen, som bliver nabo til anlægget, der efter den gældende kommuneplan vil komme til at ligge øst nordøst for Sjørring, hvor Thisted kommune har udlagt et område til opførelse af biogasanlæg.

Thy´s Natur vil gerne, at vi er så mange som mulig, der ved hvordan et biogasanlæg påvirker omgivelserne med lugt og trafik med det materiale, som skal bruges i anlægget - og udsynet til det ret store anlæg med tanke og beholdere. Derfor har vi besluttet at lave en tur til "Grøngas Danmark" ved Vrå.

Det kan desværre ikke blive en lørdag, da biogasanlægget tager ikke mod besøg lørdag.

Men det kan laves en hverdagsaften, eller en fredag eftermiddag. Vi har i bestyrelsen for Thy´s Natur lavet en plan for, hvordan vi kan besøge i fællesskab: det skal være sådan, at alle kan deltage - også hvis man har arbejde, så vi forestiller os, at vi kører sent på dagen. Dvs. at vi kører mod Vrå kl. 18.00. Det tager ca. 1,45 min at køre derop, så vi kan være ved biogasanlægget kl.20,00 rundvisningen vare ca. 1,30 min. Vi forventer at køre i privatbiler. Thy´s Natur giver et tilskud til benzin på 100 kr. pr. bil.

Det bliver enten mandag aften den 19. okt. eller mandag den 9. nov. Af hensyn til planlægning beder vi Jer om svar senest 12. okt. Tilmelding: Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller til Folmer Tlf. 40 46 76 39

Vi glæder os til turen.

Hilsen Bestyrelsen

Tvorup den 1.okt 2020

Jeg vil på bestyrelsens vegne fortælle noget om, hvad vi har fulgt og arbejdet med siden sidste nyhedsbrev.

Mikael har siden maj forsøgt, at få et svar fra Energistyrelsen, på hvordan og hvornår man bedømmer, om der er sket et værditab på et hus/ ejendom ved opsætning af møller. Ved sidste bestyrelsesmøde den. 8. sep. ventede Mikael stadig på, at den rette mand kom fra ferie, så han kan svare. Det har han så gjort nu.

Sagen går i korthed ud på, at Energistyrelsen - i 2016? - bestilte en rapport fra det internationale/danske rådgivningsfirma COWI. Rapporten skulle vise, om der sker værditab på huse - helårshuse og sommerhuse - når man sætter kæmpevindmøller op i nærheden. Det gør der - rapporten siger ca. 7 %. Problemet er bare, at rapporten ikke medtager "landejendomme" - og dem er der rigtig mange af i Region Nordjylland, som rapporten omfatter. Vi har ikke kunnet få Energistyrelsen til at svare på, hvorfor man har udeladt landejendomme - når man bortser fra det argument, at de er for forskellige til statistisk anvendelse. Alligevel skriver de i rapporten, at den fokuserer på landområder... Men den anvender altså statistik fra handler med parcelhuse og sommerhuse i Region Nordjylland. I Energistyrelsen ved de bare ikke, hvorfor man har udeladt landejendomme... Det er nemt at se, at man har brugt en metode, som er nem at anvende - og så ser stort på, om den passer med virkeligheden. Vi minder om Storm P's berømte sætning om, at statistikker er som lygtepæle: de er gode at støtte sig til, men ikke særlig oplysende.

Vi kan heller ikke få svar på et "før" og "efter" - i forhold til, hvornår man skal vurdere værditabet. Hvis man først vurderer det, når møllerne er opstillet - og sådan er det nu - så er der jo allerede indtruffet værditab, og det skal man så - for at få penge for sit værditab - selv gøre rede for. Det bliver nok billigere for Energistyrelsen, som skal udbetale pengene via en taksationsmyndighed.

COWI rapporten er Energistyrelsens udgangspunkt for at kompensere et værditab - der er ikke andre, mere detaljerede eller bedre tilpassede rapporter. Vores konklusion er, at Energistyrelsen/taksationsmyndigheden har gjort det så billigt som muligt for sig selv at udbetale eventuel erstatning for ejendomsværditab til sådan nogen som os.

Men ellers er der sket meget inden for det, man i daglig tale kalder grøn udvikling. Der gå ikke en dag uden at medierne har et eller flere indslag om vindmøller, solceller, elbiler og ikke mindst 70 % reduktionen af co2, som regerings partierne har lagt sig fast på.

I Thy´s Natur prøver vi at følge, hvad der sker i Thisted Kommune, når der er møde i KTMU og Byrådsmøde. Det er kun gætterier og formodninger, som vi kan behandle, for der slipper ikke noget, for os brugbart, ud fra disse møder. Vi har prøvet at spørge, hvor langt de er kommet med deres overvejelser med udlægning af områder i kommunen til energiformål - så som vindmøller og solceller - men uden resultat. Det tætteste vi kan komme er, at de skal være enige, før der kommer noget.

Ved Kommunalbestyrelsens sidste møde (den 15. sep.) fremgår det referat, at Kommunalbestyrelse vil invitere nogle interessegrupper (heriblandt Thy-Mors Energi) til at komme med forslag til, hvordan Kommunalbestyrelsen skal planlægge på energi området fremover.

Det er ikke betryggende for demokratiet, når Kommunen overdrager planlægning til de aktører, som Kommunen skal regulere. På mødet 15. sep. punkt 140 var der også et habilitetsspørgsmål på dagsorden: Kristen Tilsted, teknisk chef hos Thy-Mors Energi, sidder i Klima Teknik og Miljø Udvalget (KTMU) i Thisted Kommune. Dette er det udvalg, som laver forarbejdet til bl.a. hvor store tekniske anlæg skal have plads i Kommunen. Kristian Tilsted blev på mødet erklæret habil. Thy’s Naturs bestyrelse finder det meget betænkeligt at Thy- Mors Energi fremsætter forslag til fremtidige energiområder, samtidig med at deres tekniskes chef sidder i KTMU og er med til at beslutte, hvilke områder der skal udpeges af Kommunalbestyrelsen.

Læs hele referatet framødet den 15/9 på: https://www.thisted.dk/Politik/Kommunalbestyrelse/130/130-1267.aspx?agendaid=130-1267-1219#section140

Thy-Mors Energi lovede som bekendt 1mia. de næste ti år hvis Kommunen kunne anvise pladser hvor der kunne rejses energianlæg i Thy. Det vakte en del opsigt - ikke mindst hos nogle i repræsentantskabet i Thy-Mors Energi, som ikke havde hørt om de planer, som Direktøren fremlagde. Thy´s Natur forsøgte sammen med Knud Allen Knudsen at støtte op om uretfærdigheden i at ”vores” energiselskab har så mange penge af andelsejernes til at stå, og at direktionen prøver at forvalte dem helt uden om repræsentantskabet. Der blev stillet spørgsmål på dagsordenen til repræsentantskabsmødet, men Thy-Mors Energis direktion valgte at afvise behandling af de fleste spørgsmål på mødet. Kun et spørgsmål blev vedtaget - og det gik ud på at få lavet en Face Book side, hvor repræsentantskabet kunne kommunikere - uden at andre kunne læse med. Bestyrelsen for Thy´s Natur er utryg ved den manglende indflydelse vi har som andelshavere og beboere på, hvordan vores energiområder og energiformer skal være fremover. Vi forsøger nu at få Thy-Mors Energi til at besvare en række spørgsmål - for eksempel om vi - en flok af de 44.000 andelshavere, som Thy-Mors Energi bygger deres demokrati på - kan få adgang til at se referater af repræsentantskabsmøder.

Så vidt for denne gang

De bedste Hilsner til Jer Alle

Folmer - Else og Mikael.