Jannerup den 3' december 2019.

Til alle medlemmer af Thys Natur.

Her er det første nyhedsbrev, som bestyrelsen udsender.

I husker måske, at vi talte om det på generalforsamlingen, og der er gået en rum tid siden da - men her er det altså.

Der er rigelig anledning. I bestyrelsen har vi haft gang i forskellige ting i den forgangne periode - mere om det ved en senere lejlighed - her er bare to ting, som kommer til at angå os alle, og som allerede er i gang:

For det første - Thisted Kommune har 500 sager om § 3 natur liggende til gennemgang. Det kommer af , at Miljøstyrelsen har bedt om det . Ikke blot for Thisted, men for hele landet - og det er som bekendt kommunen, der er første miljømyndighed siden 2010. Thisted Kommune har for få medarbejdere til denne sagsbyrde, de kan ikke nå at blive færdige - nogensinde... Derfor er der al grund til at regne med, at der på et tidspunkt kommer en "effektiv" løsning. Det bliver til stor fare for naturen i Thy.

 I tillæg til dette nyhedsbrev er der derfor en lille historie og et billede af en lille stump helt ubeskyttet  natur/kultur, her fra vores nærmeste omgivelser. Se jer om - har I selv sådanne små steder, som I kender? Pas på dem!

For det andet  - kunne vi i Thisted Dagblad forleden dag læse, at kommunalbestyrelsen i 2020 vil gå i gang med at udarbejde en plan for hele Thisted Kommune - citat fra Thisted Dagblad den 1' november: " i denne uge nikkede Thisted Kommunalbestyrelse ja til at starte arbejdet med en strategiplan som blandt andet skal beskrive retningen for kommunens fysiske udvikling  og dermed sikre, at der bliver plads til at gennemføre den" - I artiklen står der ikke ét ord om vindmøller, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at omfatte en vindmølleplan for hele Thisted Kommune. Så - nu kommer det: alle gamle vindmølleprojekter vil nu komme op af skufferne - og med stor sandsynlighed en række nye... Vi kan helt sikkert regne med at se planerne for Sjørring Sø komme igen - denne gang i den udgave, vi allerede har set fra Rosvang.

Og - læg vel mærke til dette: Erhvervsminister Simon Kollerup har givet tilladelse til at landbaserede vindmøller kan være højere end 150 meter - så det kan vi trygt regne med, at de bliver! Nye/gamle projekter i vores lokale område kunne være: Egebaksande - Kallerup - Røde Anes vej. Der er mange muligheder... Det gælder jo "den grønne omstilling"!

Kære medlemmer - freden er forbi!                                  

 

Bestyrelsen:

Folmer - Else og Mikael

Stenkiste på Færgeborgvej

Billedet er et glemt sted på Færgeborgvej - et hjulspor, der fører fra Kanalvej til Rosvangvej. Betegnelsen "stenkiste" er gammel - det betyder blot, at man har brugt marksten til at bygge en slags bro til vejen over et vandløb. Den her er nok bygget i forbindelse med udtørringen af Sjørring Sø - altså omkring 1860. Vandløbet, som den fører over, er ikke "naturligt", men en grøft. Man kan ikke finde den på kort - Museet kendte den ikke - den er ikke §3 beskyttet... Den kan når som helst forsvinde.  Den slags steder er der mange af i Thy - og de forsvinder hastigt. Vi synes, at de er værd at bevare.

Vandløbet, som løber under stenkisten, fortsætter langs et gammelt granhegn ned til den søndre kanal. Det Grønne Råd i Thisted Kommune har gjort det til sin politik, at der ikke skal rørlægges flere vandløb i Thy - heller ikke grøfter og kanaler. Tværtimod taler men om en politik, der fritlægger allerede rørlagte - men det skal alt sammen være på betingelse af , at det ikke kommer i vejen for landbruget.

Stenkisten på Færgeborgvej kan hurtigt blive borte på den konto. Vandløbene - altså kanalerne på Rosvang, Færgeborg og Egebaksande er af kommunen nu gjort private; det er lodsejeren, der skal vedligeholde dem fremover, og det koster penge og tid. Rørlægning er en engangsudgift. Vi vil opfordre medlemmer og andre interesserede til at tage billeder af steder som stenkisten - alle de glemte og hemmelige steder, som I kender - og sende dem til os i bestyrelsen. Læg dem meget  gerne først på Face Book . Vi opordrer til, at vi i fællesskab forsøger at bevare, hvad der er tilbage af natur i landbrugslandet omkring os. Der er ikke andre der gør det.  Mikael - Else og Folmer