Nyhedsbrev – den 15’ april 2022.  Thys Natur

Som I forhåbentlig allerede ved, så er der indkaldt til generalforsamling onsdag den 27’ april – det foregår i beboerhuset i Vang. Indkaldelsen er gået ud på Face book og ligger på foreningens hjemmeside: thysnatur.dk.

Ved den lejlighed vil I selvfølgelig blive præsenteret for en beretning fra Folmer – der vil dreje sig om alt, hvad vi i bestyrelsen har foretaget os i forbindelse med foreningen i de sidste lange tider.

Her i dette nyhedsbrev skal det handle lidt om fremtiden. Den er nemlig lige begyndt…

I lang tid har vi ventet på, hvad enten Klimaalliancen Thy (KAT) eller Thisted Kommune ville have at fortælle om den såkaldt grønne omstilling, der er undervejs. Her er vi nu ved at få syn for sagn. Først kom der i begyndelsen af dette år en avisomtale af planerne for Hanstholm Havn. Det er vigtigt at bemærke, at disse første planer omtalte, at fire af de – meget høje (180 meter) – vindmøller, som man planlægger at opstille, i denne første plan er henvist til havet. Det er de ikke, når man ser på de nye planer om såkaldte ”energizoner”, som kom frem i avisomtale for ca. 10 dage siden. I disse planer er alle de 6 møller, som man har planer om, planlagt til opstilling på land. To af møllerne på selve havnen – fire langs den nordvestlige kyst ved Hanstholm, det vil sige på strækningen ned mod Klitmøller. Det drejer sig, som sagt, om møller på 180 meter i højden.

Planerne om de omtalte energizoner går ud på følgende: man vil koncentrere energiproduktionen i Thy til 3 til 5 ”zoner”, hvori flere forskellige energiformer skal produceres: el fra vindmøller og solceller – biogas – brint – og såkaldt grønt (flydende) brændstof. Zonerne skal ligge i områderne ved: Hanstholm, Østerild, Hillerslev, Snedsted/Sjørring og Hurup/Bedsted. Der skal nedgraves rørledninger til biogas, grønt brændstof og brint mellem energizonerne. Officielt er zonerne endnu ikke udpeget, men de planer, som er fremme nu ligner meget de skitserede planer som KAT offentliggjorde i eftersommeren 2021. Så mon ikke… Planerne kan ses på Thisted Kommunes hjemmeside. Der vil blive formelle høringer, men vi ved, at der allerede nu er planer om solceller i Kåstrup/ Skradekær/ Hillerslev, der er en ansøgning inden hos kommunen, og at det drejer sig om adskillige 100 hektar. Projektmagerne benytter sig allerede af de kendte metoder: man spiller de lokale ud mod hinanden: lover mange penge væk til dem, der er medgørlige - og truer dem, der ikke er det. Dette påvirker kommunens beslutningsproces – jo færre protester, jo større sandsynlighed for vedtagelse. 

Bestyrelsens stilling til disse planer er klar: de store vindmøller skal ud på havet – langt ud. Det er blevet billigere at opstille møller på havet, teknikken har udviklet sig voldsomt, og man er sikker på en langt større produktion på havet. Solceller skal ikke opstilles i det åbne land – de skal sættes op på tage og på tomme græsplæner i industrikvarterer. Her er uendeligt med plads, og det er her at behovet for strøm er. Under alle omstændigheder, så er der ikke kapacitet i elnettet i Thy til at fremføre al den strøm, som man vil producere. Også elnettet skal opgraderes; det fremgår endnu ikke af planerne.

Med hensyn til biogas: der er ingen tvivl om, at man fra Thisted Kommunes side planlægger to til tre biogasværker inden for kommunen; indtil videre har Niels Jørgen Pedersen udtalt, at han kan se det første sat i værk allerede i år. Vi mener i bestyrelsen, at biogasproduktion er i direkte modstrid med enhver forestilling om ”grøn omstilling”. Først og fremmest, fordi en kontinuerlig produktion af biogas – som skal distribueres gennem rørforbindelserne og muligvis naturgasnettet og anvendes til fremstilling af ”grønt brændstof” – vil komme til at basere sig på gylle fra svinefabrikkerne. Dem er der mange af i Thy – og borgmesteren er landmand! Man vil altså, uden at sige det direkte, understøtte den industrielle svineproduktion gennem biogasproduktionen. Det er fatalt, fordi det betyder, at man fra kommunens og projektmagernes side vil modsætte sig de helt nødvendige forandringer i landbruget. For at fremstå mere ”grønt” vil det kødproducerende landbrug – det er kæmpestort i Thy – i fremtiden være nødt til at afvikle importen af soja til foder.

Denne import repræsenterer et af de største global klima- og miljøproblemer, der findes: man rydder regnskov for at få plads til sojaproduktion – og man sejler den producerede soja rundt på kloden på kæmpe transportskibe, der sejler på tung fuel-oile. På svinefabrikker i Europa (og mange andre steder) fodrer man så svin – der lever under elendige vilkår – med denne soja, og ”outputtet”, gyllen, skal så bruges til biogas; biogassen skal så igen indgå i en produktion af ”grønt brændstof” – som skal opretholde hele denne lukkede produktionscirkel. Hvis det skal kunne lade sig gøre i fremtiden, for at den ”grønne” kødproduktion kan fortsætte i det uendelige - vil man være tvunget til at bruge meget store arealer af landbrugsjord i Danmark til produktion af dyrefoder… I forvejen fylder det kødproducerende landbrug i Thy 70 % af arealet! Der bliver ganske enkelt ikke plads til at udtage landbrugsjord, sådan som man ellers har proklameret at ville.

Produktionen af biogas vil forstærke de klima- og miljøproblemer, som vi i forvejen slås med i Danmark. Og så stinker det – fordi biogasværker udleder metan. Det er det, man kan lugte, når man befinder sig i nærheden af et biogasværk …

Jeg kunne blive ved et stykke tid endnu. Men jeg vil begrænse mig – det bliver simpelthen til for mange dårlige nyheder på ét sted…

Men - vi vil kæmpe imod, så godt og så længe vi kan – men overmagten er stor. I vores eget lokale område vil der være stor sandsynlighed for både solceller, 180-meters-møller og biogas.

Vel mødt den 27’ april i Vang Beboerhus – vi må gøre noget!