Nyhedsbrev til medlemmer af Thys Natur.

Januar 2021.

Kære Alle!

Jeres lille bestyrelse – Folmer, Else og Mikael – ønsker Jer alle et rigtigt godt og helsebringende nytår. Vi kan i den grad få brug for det. Ingen af os i bestyrelsen – eller af vores pårørende – er blevet syge, men der er jo et stykke vej igen, inden det er overstået. Og vi håber meget, at I medlemmer også har kunnet holde Jer smitten fra døren.

I den tid der er gået, mens vi har gemt os fra verden og smitten ude på landet, har vi koncentreret vores opmærksomhed om Thy Mors Energi. Det begyndte med, at en kommunalpolitiker, Kristian Tilsted, med sæde i Klima- Teknik – og Miljøudvalget, og som minsandten også er teknisk direktør for Thy Mors Energi – gennem Nordjyske Thy/Mors lod alverden vide, at han gik ind for masser af nye landvindmøller i Thy. Som I ved, vil det være afgørende for ”den Grønne Omstilling” – og det fortalte han da også en gang til. Vi undrede os over, at byrådet fandt ham habil – og det er vi ikke holdt op med. Og vi skrev i avisen, at vi undrer os over, hvordan selskabet Thy Mors Energi amba (forkortelsen betyder: anpartsselskab med begrænset ansvar) frejdigt kan hævde, at de handler - ”i kraft af fællesskabet” som deres slogan lyder – når det er så svært at få den mindste indsigt i deres beslutninger. Men tilsyneladende er selskabets ledelse og bestyrelse ikke så meget for at meddele sig til fællesskabet  af 44.000 ejere. Vi har flere gange skrevet til ledelsen af selskabet for at få adgang til referatet fra det sidste repræsentantskabsmøde – men uden held. Selskabets ledelse benytter sig af en meget avanceret form for kommunikation: man undlader simpelthen at svare. Så bliver der ikke noget vrøvl, synes logikken at være.

Det næste, der skete var, at man i Thisted Kommunalbestyrelse indgik et samarbejde med en håndfuld erhvervsorganisationer i Thy: Landbo Thy, Hanstholm Havn, Dansk Industri Thy – og: Thys Mors Energi. Samarbejdet skal føre frem til en vindmølleplan for Thisted Kommune. Direktøren for Thy Mors Energi, Lars Peter Christiansen, er blevet leder for dette samarbejde.

Det selskab, vi som brugere er medejere af: Thy Mors Energi, skal altså deltage i udarbejdelse af en vindmølleplan, der skal fastlægge hvor i Thy, der skal opstilles landvindmøller. Der er ingen, der har fundet det nødvendigt at spørge os – el-brugere, medejere og borgere i Thy. Der kommer nok en høring, når det hele er vedtaget…

Vi har også interesseret os for og skrevet om, hvor Thy Mors Energi har alle de penge fra, som de vil investere i landvindmøller i Thy. Omkring en milliard kroner.

Dem har de fra ”os” – brugerne i Thy og på Mors. Det er resterne af de penge, der var i selskaberne Thy Højspændingsværk (amba) og Thy Mors Energi (amba), da de i 2010 blev fusioneret. Pengene stammer fra brugerne af elnettet. Det er nok også derfor Thy Mors Energi konstant understreger, at selskabet netop er brugerejet: det er de 44.000 brugere af strøm i Thy og på Mors, der ejer selskabet.

For bedre at forstå, hvad der faktisk foregår i selskabet, har vi derfor besluttet, at vi vil søge indsigt i, hvem der egentlig ejer selskabet. Der er nemlig knyttet 6 aktieselskaber til Thy Mors Energi (amba) – I kan se efter på selskabets hjemmeside (under ’koncernen’), hvis I vil give det så megen interesse.  Her kan man også læse vedtægter for de enkelte selskaber. Det er efter at have læst disse, at vi har besluttet at søge indsigt.

Vi vil skrive til Thy Mors Energi Holding A/S og bede om at få selskabets ejerbog at se.   Det kan måske give nogle fingerpeg. I den hensigt har vi skrevet et brev til Thy Mors Energi Holdings bestyrelse (det er den samme bestyrelse der sidder i Thy Mors Energi amba, og i de øvrige aktieselskaber, med undtagelse af et par medarbejderrepræsentanter). Vi indsætter teksten til brevet herunder – fordi vi vil bede Jer medlemmer om at være medunderskrivere på brevet. Jo flere vi står på brevet – jo tungere lander det på selskabets bord; - i kraft af fællesskabet kunne man sige…

Her er teksten til brevet:

 

Thy den...  januar 2021.

Undertegnede skal hermed – med henvisning til vedtægter for selskaberne Thy Mors Energi amba. og Thy Mors Energi Holding A/S – bede om at få forelagt ejerbogen for Selskabet Thys Mors Energi Holding A/S.

Vi kan udmærket acceptere at få ejerbogen digitalt – men også i fysisk form. Med henvisning til den alvorlige situation omkring covid 19 vil vi dog ved en fysisk forlæggelse foretrække, at dette så må ske i Thy Mors Energi ’s kontorer i Thisted.

 

Med ønsket om et godt nytår

De Venligste Hilsner

Hvis I vil deltage i underskriften, skal I blot tilkendegive det i et svar til mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   – så skriver vi Jeres navn under sammen med vores egne. Vi sender brevet til Thy Mors Energi Holding A/S fredag den 22' januar, så I skal give lyd fra Jer inden da, hvis I vil være medunderskrivere. Vi håber, at I alle vil.

Bedste Hilsner og Gode Ønsker for det nye år -

Else Wienberg, Folmer Svendsen og Mikael Fenger.