Sidste nyt

Til foreningens nuværende og kommende medlemmer.
Den stiftende generalforsamling vedtog, at der skulle være et årligt kontingent på 100,00 kr.

Nye medlemmer kan melde sig ved at sende en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og samtidig indbetale 100,00 kr. på

Bankkonto 9090 0002063034 eller MobilePay 21650698 og skriv: kontingent thysnatur.

Hjemmesiden for THY´s NATUR.
Hjemmesiden er efterhånden nogle år gammel. der er kommet et nyere og sikre system siden. Så jeg har planer om at opdatere hjemmesiden. Det bliver ikke noget i som medlemmer kommer til at mærke, udover at siden måske får et nyt udseende.

 Foreningen THY´s Natur er genetableret

Genetablering af foreningen THY’s NATUR

19 borgere deltager tirsdag den 7. marts 2017 på Sjørring Skole.

Karl Vinther startede med at fastslå at beboerne i det åbne land ønsker at bo her pga. naturen og ikke som naboer til vindmølleparker og svinefabrikker.

Foreningen THY’s NATUR skal varetage interesserne for de, der bor i det åbne land i Thisted Kommune, altså have fokus på beboernes liv og velfærd.

Foreningen vil arbejde for

1. At beskytte livskvaliteten i det åbne land

2. Indflydelse i beslutningsprocessen når der er miljøsager i høring

3.  Bedre adgang til naturen i det åbne land

4. Naturgenopretning

Til bestyrelsen vælges Karl Vinther, Folmer Svendsen, Mikael Fenger, Helle Lerche og Niels Klingenberg Vistesen.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Som revisorer vælges Brian Pedersen og Anette Frøkjær Christensen.

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig hver især.

Kontingentet fastsættes til 100 kr. pr person og indmeldelse sker ved indbetaling på kontonummer angivet på hjemmesiden www.thysnatur.dk  Målet er at blive 100 medlemmer, så foreningen automatisk bliver høringsberettiget.

Alle der vedkender sig foreningens formål kan optages som medlemmer, og behøver ikke nødvendigvis være bosat i Thisted Kommune.

Der er efterfølgende diskussion omkring månegrisprojektet; den manglende information af borgerne i nærområdet, sagens behandling hos kommunen og i Natur og miljøklagenævnet, transport af svin – foder – gylle, ejerkredsen mm.

 

 Følg os på  https://www.facebook.com/groups/moellegruppe/


 

Månegris projektet Apollo 

Derfor er det også ufatteligt, at samme udvalg har givet en miljøgodkendelse til et meget stor industrielt svinebrug på ejendommen Kanalvej 39.

Læs mere om Månegris projektet her: www.naturerhverv.dk/maanegris

Den miljøgodkendelse MKTU (Miljø-klima og teknikudvalget) har givet til

Svinefabrikken er en godkendelse til at oprette en konventionel svinefarm. Der står ikke præcist om, at det drejer sig om et forsøg og der er heller ikke i betingelserne henvist til præcise betingelser, hvorunder forsøget kan gennem føre forsøget. Det være sig kommissorium til følgrupper og sammensætning af disse. Så konklusionen er at der er givet miljøgodkendelse til at igangsætte en svinefabrik med en produktion på 40.000 slagtesvin pr. år.  Det svarer til en udvidelse agf den nuværende produktion af svin på 10%.

Miljøgodkendelsen er givet uden at ansøger har dokumenteret noget om hvor gyllen skal afsættes. MKTU har betinget at passende aftaler er på plades inden produktionsstart. Det ville have været passende at udvalget, havde afvist at give en miljøgodkendelse inden at harmonikravet til bortskaffelse af gyllen var på plads. MKTU har givet afslag på mindre afvigelse end dette.

Forhold til Landzoneloven.

Placeringen af svinefabrikken i det åbne land er helt klart problematisk i forhold til Landzoneloven. Der er ikke fremlagt en fyldestgørende afklaring holder sig til Lov om Landzoner dette barmarksprojekt for. Der skal være tungtvejende grunde til at placer store produktionsanlæg i det åbne land.

Så en opfordring til Thisted Byråd 

Træk miljøgodkendelsen  tilbage.

 

Sidste nyt