Sidste nyt

I dag den 4. januar 2017 har en gruppe borger i Thisted Kommune besluttet at genoprette foreningen Thys Natur.
Formålet er, at man ønsker at have en organisation, der er parat til at følge udviklingen på miljøområdet. Specielt udbygningen af vindkraftanlæg i Thy har foreningens bevågenhed, men også etablering af store tekniske anlæg i det åbne land, er et område foreningen vil hold øje med. Desuden ønsker foreningen at spille en aktiv rolle i udviklingen af naturoplevelser i Thy.

Datoen for stiftende generalforsamling vil blive annonceret i dagspressen, her på siden og på Facebook  https://www.facebook.com/groups/moellegruppe/

 

 

 

Er der noget der har forandret sig siden 2012?

Ja, det er blevet billigere at etabler vindmøller på havet

Store vindmøller skal være på HAVET!!

 

Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE

Miljø-klima og teknikudvalget har valgt at fastholde tidligere beslutninger om, at området Sjørring Sø ikke er egnet til opstilling af 150 meter høje vindkraft anlæg. Det er jo glædeligt for os der bor og lever vores liv omkring den udtørrede sø.

Månegris projektet Apollo 

Derfor er det også ufatteligt, at samme udvalg har givet en miljøgodkendelse til et meget stor industrielt svinebrug på ejendommen Kanalvej 39.

Læs mere om Månegris projektet her: www.naturerhverv.dk/maanegris

 

Den miljøgodkendelse MKTU (Miljø-klima og teknikudvalget) har givet til

Svinefabrikken er en godkendelse til at oprette en konventionel svinefarm. Der står ikke præcist om, at det drejer sig om et forsøg og der er heller ikke i betingelserne henvist til præcise betingelser, hvorunder forsøget kan gennem føre forsøget. Det være sig kommissorium til følgrupper og sammensætning af disse. Så konklusionen er at der er givet miljøgodkendelse til at igangsætte en svinefabrik med en produktion på 40.000 slagtesvin pr. år.  Det svarer til en udvidelse agf den nuværende produktion af svin på 10%.

Miljøgodkendelsen er givet uden at ansøger har dokumenteret noget om hvor gyllen skal afsættes. MKTU har betinget at passende aftaler er på plades inden produktionsstart. Det ville have været passende at udvalget, havde afvist at give en miljøgodkendelse inden at harmonikravet til bortskaffelse af gyllen var på plads. MKTU har givet afslag på mindre afvigelse end dette.

Forhold til Landzoneloven.

Placeringen af svinefabrikken i det åbne land er helt klart problematisk i forhold til Landzoneloven. Der er ikke fremlagt en fyldestgørende afklaring holder sig til Lov om Landzoner dette barmarksprojekt for. Der skal være tungtvejende grunde til at placer store produktionsanlæg i det åbne land.

Så en opfordring til Thisted Byråd træk miljøgodkendelsen  tilbage.

 

 

Sidste nyt