Sidste nyt


 

Foreningen Thys Natur genaktiveres

Os der bor ude i det åbne land i Thy, har valgt at leve her, hvor der er udsigt over landskabet og nærhed til natur. Den voldsomme strukturudvikling i landbruget betyder at antallet af husstande, med
landbrug som primært erhverv, er faldet drastisk og landbrugene er blevet meget større. Landbruget har udviklet planer om etablering af fabrikker uden landbrugsjord til produktion af slagtesvin, og det
betyder belastning af miljøet og meget tung trafik.  Med jævne mellemrum dukker planer om opstilling af kæmpe vindmøller op.
Vi er mange mennesker, der gerne vil have indflydelse på, hvordan det åbne land anvendes. Derfor er der behov for, at Thys Natur genaktiveres så vi har en stemme overfor Thisted kommune og
myndigheder.

Kom til møde den 7. marts 2017, på Sjørring Skole kl. 19.30 i fællesområdet.

I kan også følge med på  Facebook  https://www.facebook.com/groups/moellegruppe/

 


 

Månegris projektet Apollo 

Derfor er det også ufatteligt, at samme udvalg har givet en miljøgodkendelse til et meget stor industrielt svinebrug på ejendommen Kanalvej 39.

Læs mere om Månegris projektet her: www.naturerhverv.dk/maanegris

Den miljøgodkendelse MKTU (Miljø-klima og teknikudvalget) har givet til

Svinefabrikken er en godkendelse til at oprette en konventionel svinefarm. Der står ikke præcist om, at det drejer sig om et forsøg og der er heller ikke i betingelserne henvist til præcise betingelser, hvorunder forsøget kan gennem føre forsøget. Det være sig kommissorium til følgrupper og sammensætning af disse. Så konklusionen er at der er givet miljøgodkendelse til at igangsætte en svinefabrik med en produktion på 40.000 slagtesvin pr. år.  Det svarer til en udvidelse agf den nuværende produktion af svin på 10%.

Miljøgodkendelsen er givet uden at ansøger har dokumenteret noget om hvor gyllen skal afsættes. MKTU har betinget at passende aftaler er på plades inden produktionsstart. Det ville have været passende at udvalget, havde afvist at give en miljøgodkendelse inden at harmonikravet til bortskaffelse af gyllen var på plads. MKTU har givet afslag på mindre afvigelse end dette.

Forhold til Landzoneloven.

Placeringen af svinefabrikken i det åbne land er helt klart problematisk i forhold til Landzoneloven. Der er ikke fremlagt en fyldestgørende afklaring holder sig til Lov om Landzoner dette barmarksprojekt for. Der skal være tungtvejende grunde til at placer store produktionsanlæg i det åbne land.

Så en opfordring til Thisted Byråd  Træk miljøgodkendelsen  tilbage.

 

 

Sidste nyt